A konferencia témája

A konferencia célja, hogy párbeszédet kezdeményezzen az ellenkultúra, kulturális ellenzékiség és az állambiztonság viszonyáról, annak ábrázolásáról és megőrzési módjairól a levéltár iratállományához kapcsolódva . Arra keressük a választ, hogyan rekonstruálhatóak a levéltár irategyütteseiből a szocialista korszak ellenkulturális gyakorlatai és annak emlékezete, beleértve a képzőművészeti, zenei, vallási vagy tudományos tevékenységeket, mely művészek, csoportosulások kerültek az állambiztonság homlokterébe. A konferencia szükségképpen az ellenzéki művészet és ellenzékinek minősített közösségek kulturális emlékezetét és annak megjelenési formáit is érinti, és a „kulturális ellenállás” fogalmáról is közös gondolkodásra invitál. A levéltár tematikus gyűjteményeit (melyek csak téma alapján sorolhatók egybe) önálló történettel rendelkező irategyütteseknek tekintjük, melyek története is immár kutatás tárgya lehet.

A konferencián teret kívánunk  biztosítani annak megvitatására, hogy miként értelmezhető a levéltár iratállományának kontextusában a kulturális ellenállás vagy az ellenkultúra fogalma. Joggal vélhetjük ugyanis, hogy, többek között, éppen a hatalom nézőpontja felől alkothatunk transzparens és korszakokon átívelő képet arról, hogy mit is jelentett az „ellenállás” a kultúra területén az egykori szocialista országokban.

Főbb kérdések:

Kik voltak a legfontosabb személyek/csoportok és szervezetek, akiket adott témakörben megfigyeltek, akik miatt az iratokat létrehozták és mikor? Miért figyelték meg őket? Mire használták végül a róluk keletkezett iratokat? Melyek az iratállomány – ellenkulturális aspektusából – legjelentősebb iratai? Melyek a legfontosabb események, amelyek meghatározták a megfigyelés folyamatát? Az állambiztonság mely szervezeti egysége (alosztály/csoport(ok)) vettek részt a megfigyelésben; ezek története hogyan alakult a megfigyeltek történetével párhuzamosan? Hogyan csoportosították az iratokat az apparátus tagjai adott témakörben? Kik és milyen célokra “használták”/”használják” a levéltár iratanyagait adott témakörben (kik kutatták, dolgozták már fel) és miért?

A konferencia az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont által koordinált “Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries” nemzetközi projekt (www.cultural-opposition.eu ill. hu.cultural-opposition.eu) keretében jön létre, amelynek célja, hogy feltárja, összekapcsolja és be is mutassa az egykori szocialista országok ellenkulturális gyűjteményeit, archívumait és szereplőit. Ezen belül az állambiztonsági iratokat őrző kelet-európai levéltárak tematikus gyűjteményeinek megőrzése, ennek története is a kutatás fontos területe.

Reklámok